Velkommen til Økonomiservice AS

Økonomiservice as er eit autorisert rekneskapsbyrå som held til i Lærdal, Sogndal, Årdal og Vang. Me har lang erfaring innanfor rekneskapsfaget, og kan gi deg som kunde ei solid teneste.Informasjon
ME SØKJER NY MEDARBEIDAR. SJÅ LINK LEDIGE STILLINGAR.

Våre kontor held ope
mandag - fredag
kl. 08.00-15.30
Vi utfører
- Tradisjonelle rekneskapstenester
- Scanning
- Rapportering
- Rådgjeving
- Betalingsformidling
- Komplett årsoppgjer
- Kontorarbeid/styrearbeid