Velkommen til Økonomiservice AS

Økonomiservice as er eit autorisert rekneskapsbyrå som held til i Lærdal, Sogndal, Årdal og Vang. Me har lang erfaring innanfor rekneskapsfaget, og kan gi deg som kunde ei solid teneste.Informasjon
Våre kontor held ope
mandag - fredag
kl. 08.00-15.30
Vi utfører
- Tradisjonelle rekneskapstenester
- Scanning
- Rapportering
- Rådgjeving
- Betalingsformidling
- Komplett årsoppgjer
- Kontorarbeid/styrearbeid