Produkter og tenester

Økonomiservice AS kan tilby fylgjande produkt og tenester

 - Rekneskapsføring for bedrifter
og landbruk
- Scanning/EHF
- Elektronisk dokumentflyt/avstemming
- Fakturering/webfakturering
- Lønn
- Kontorstøtte/administrative tenester
- Rapportering/din rapport på nett
- Rådgjeving
- Årsoppgjer og utarbeiding av likningspapir

Økonomiservice AS kan også leige ut rekneskapsførar til bedrifter som ynskjer å føre rekneskap i eigne kontor.

Ta kontakt for prisar på post@oks-as.no